Algemene voorwaarden

Kopen bij Atelier Exler is eenvoudig en duidelijk. Maar u wilt ook weten waar u aan toe bent als u spijt krijgt van uw aankoop. Leest u daarom eerst de voorwaarden.

1. Totstandkoming overeenkomst

1.1 Alle aanbiedingen van Atelier Exler zijn vrijblijvend. Atelier Exler heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

1.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Atelier Exler uw bestelling heeft geaccepteerd. Atelier Exler heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien werkdagen bericht van.

1.3 Indien op uw aankoop specifieke leveringsvoorwaarden van toepassing zijn dan gaan die bepalingen, welke afwijken van de bepalingen zoals genoemd in deze voorwaarden, voor.

2. Levering? Zo spoedig mogelijk!

2.1 Atelier Exler streeft ernaar uw bestelling binnen 5 werkdagen (na ontvangst van het volledige factuurbedrag, betaling uiterlijk binnen 7 dagen na bestelling), te leveren. Uiterlijk zal uw bestelling binnen 30 dagen worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Atelier Exler stort het betaalde bedrag, exclusief eventuele verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen aan u terug.

2.2 Atelier Exler voert nimmer deelleveringen uit. Het minimale bestelbedrag per levering bedraagt € 12,50.

2.3 De klant aanvaardt te allen tijde de wijze van vervoer zoals door Atelier Exler bepaald.

2.4 De artikelen worden afgeleverd op het adres zoals door de koper aangegeven op het bestelformulier.

2.5 Atelier Exler raadt u aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk te melden.

2.6 Verzenden van goederen op risico van koper (zie art. 5.3).

3. Hoe is de prijsopbouw en Op welke manier kan ik betalen?

3.1 Bij aankopen via Atelier Exler weet u precies wat u koopt en wat u daarvoor betaalt. Vermelde prijzen zijn inclusief BTW, verpakking- en administratiekosten en verzendkosten, tenzij anders vermeld. In het betaaloverzicht worden de eventuele verzendkosten vermeld die op uw pakket van toepassing zijn.

3.2 U kunt uw bestelde artikelen betalen d.m.v. IDEAL of Paypal.

3.3 Het totale factuurbedrag dient volledig binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

3.4 Als u niet tijdig of volledig betaalt, heeft Atelier Exler het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 De factuur ontvangt u via de mail. Bewaar deze goed als u de artikelen wilt retourneren.

4. Niet goed - Geld retour recht

4.1 Mocht u onverhoopt spijt hebben van uw aankoop dan kunt u het artikel binnen 14 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper, zonder enige verplichting uwerzijds, retourneren. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, meldt u dit dan binnen de gestelde termijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Atelier Exler. In bijlage I treft u een modelformulier voor herroeping aan dat u kunt gebruiken (kopieer de tekst naar Word of een e-mail).

4.2 Het artikel dient in de originele staat en niet beschadigde verpakking te worden geretourneerd voorzien van de factuur. Let wel dat u verantwoordelijk bent voor verlies en beschadiging en de kosten van retourzending. Zorg ook voor een bewijs van verzending. Nadat het geretourneerde artikel bij ons is aangekomen zal Atelier Exler tot beoordeling overgaan of u recht heeft op terugstorting van het aankoopbedrag. Is alles in keurige en originele staat aangekomen dan wordt het bedrag (exclusief de verzendkosten) binnen 14 dagen aan u teruggestort.

4.3 Pakketten die niet voldoende zijn gefrankeerd worden wel in behandeling genomen, echter het te weinig gefrankeerde bedrag wordt in mindering gebracht op het retourbedrag.

4.4 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

5. Alles over Aansprakelijkheid

5.1 Aan alle verstrekte informatie zoals tekst en beeldmateriaal, maten en gewichten is veel zorg besteed. Niettemin kan Atelier Exler geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke onjuistheden en onvolledigheden. Zo ook voor bijgeleverde handleidingen door leveranciers en producenten en niet voorziene en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van producten.

5.2 Mocht Atelier Exler onverhoopt aansprakelijk zijn dan is dat beperkt tot het bedrag van het artikel.

5.3 Alle artikelen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verpakt. Eventuele schade of verlies tijdens transport valt dan ook niet onder onze verantwoordelijkheid.

5.4 Verzending gebeurt door een door Atelier Exler aangewezen vervoerder.

5.5 Atelier Exler is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraging van de bezorging.

6. Privacy Gegarandeerd

6.1 Atelier Exler gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen om uw bestelling te verwerken.

6.2 Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Alleen degene die verantwoordelijk zijn om uw bestelling af te leveren zijn hiermee bekend.

6.3 Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons klantenbestand en alleen gebruikt voor marketing doeleinden via e-mail of post en alleen als u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen.

6.4 Atelier Exler handelt bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens conform de desbetreffende wetgeving.

7. Kundig met klachten

7.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: atelier@baukje-exler.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Atelier Exler
Sterkenburgerlaan 18A
3941 BD Doorn
info@baukje-exler.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2008 - 2024 Atelier Exler | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel